ด้วยคุณภาพของเนื้อปลาที่สดและแน่น ไซส์ใหญ่ มีการเลาะก้างออก ย่างแบบช้าๆ ทำให้รสชาติซอสเข้าเนื้ออย่างกลมกล่อม