ศิลปะของการทำอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีการปั้นข้าวแต่ละคำด้วยความประณีต โดดเด่นเรื่องของน้ำซอสที่ปรุงในข้าวปั้น เน้นความสดของเนื้อปลาและวัตถุดิบต่างๆ